Tin tức - Sự kiện

Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Online 33
Visitor 1 0 7 9 2 2

BẢN TIN MỚI NHẤT

Chương trình tư vấn quản trị cho CTY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DUY THÀNH

 Xem thêm tại: Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Duy Thành (công ty Duy Thành), đi lên từ cơ sở sản xuất nhỏ được thành lập năm 1993,  là một doanh nghiệp thuộc ngành nghề: nhựa plastic (công nghệ nhựa ép), có quy mô vừa, sản xuất sản phẩm nhựa y tế, nhựa gia dụng, khuôn mẫu; trong đó sản phẩm nhựa y tế đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2005 và có vị trí nhất định trên thị trường hàng nhựa Việt Nam.

Mặc dù bước đầu đã tiếp cận với một số công nghệ hiện đại (internet marketing, phần mềm kế toán …), tuy nhiên trong xu thế phát triển thị trường cạnh tranh và toàn cầu hoá như hiện nay, công ty cần tái cấu trúc hệ thống quản trị theo hướng hiện đại, tạo điều kiện nâng cao lợi thế cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Qua trao đổi với trung tâm ATEM, hai bên đã thống nhất ba lĩnh vực cấp bách trước mắt cần củng cố là:thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của người lao động, điều độ sản xuất và quản trị nguồn lực tài chính một cách khoa học.

2. Chương trình khung tư vấn: chia làm 4 giai đoạn:
1) Giai đoạn chuẩn bị. Mục đích: nắm rõ tình hình doanh nghiệp để thiết kế và triển khai quy trình tái cơ cấu một cách phù hợp.
2) Giai đoạn xây dựng các điều kiện cơ sở cho tái cơ cấu: giai đoạn này nhằm bước đầu thiết lập trật tự trong quản lý, hạn chế cách hành xử tuỳ tiện và cảm tính, cài đặt giải pháp cơ bản về thông tin điều hành, thay đổi một phần thói quen quản lý. Đây là những điều kiện ban đầu cho chuyển đổi, không có các điều kiện này việc chuyển đổi sẽ không thành công. Giai đoạn này có tác dụng cải thiện một số mặt hoạt động của Công ty.
3) Giai đoạn xây dựng các giải pháp quản trị cơ bản: Đây là giai đoạn quan trọng để chuyển đổi và nâng cấp từng lĩnh vực. Trong đó nhấn mạnh đến các vấn đề: nhân sự, điều hành sản xuất, tài chính và bán hàng. Quá trình chuyển đổi các lĩnh vực sẽ thực hiện xen kẻ theo trình tự hợp lý. Trong giai đoạn này, công ty sẽ được tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
4) Giai đoạn tái cấu trúc toàn diện: Sau khi hoàn thành các giai đoạn trên, công ty có thể chủ trương thực hiện bước chuyển đổi dứt khoát và mạnh mẽ đưa công ty trở thành một doanh nghiệp có đẳng cấp cao về quản trị, áp dụng các mô hình quản lý hiện đại chuẩn quốc tế như TQM, Lean Manufacturing, 6 Sigma, TMP (Total Productive Maintenaince) song song với trang bị các công nghệ cao cấp; nếu muốn có thể vươn tới các tiêu chuẩn quốc tế như Baldrige Award, Giải thưởng chất lượng Châu Á Thái Bình Dương …

Như vậy, chương trình tư vấn do trung tâm ATEM triển khai gồm nhiều giai đoạn và chia nhiều bước nhỏ, giúp cho Ban Lãnh đạo cải tiến dần hệ thống quản trị nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn tiến hành bình thường, không gián đoạn.Thậm chí, trong trường hợp ngoài ý muốn, Ban Lãnh đạo có thể tạm ngưng chương trình mà không làm cho hệ thống bị đình trệ. Tuỳ theo điều kiện và mức độ quyết tâm của Ban Lãnh đạo, công ty có thể lựa chọn: trong 1-2 năm trước mắt, công ty sẽ tái cơ cấu ở mức độ nào và tạm dừng chương trình ở giai đoạn nào.
Các bước chuyển đổi có quan hệ chặt chẽ với nhau, có chương trình phát huy tác dụng ngay sau khi hoàn thành, có chương trình cần thời gian thẩm thấu mới phát huy được. Tuy quan hệ lẫn nhau, mỗi chương trình nhỏ sẽ có sự độc lập tương đối để có thể dứt điểm và ứng dụng ngay. Nhóm tư vấn sẽ cố gắng thiết kế các chương trình đầu tiên theo hướng đơn giản, ít tốn kém nhưng mang lại hiệu quả nhanh.
Đến nay, chương trình tư vấn đã hoàn thành gói thứ nhất “thiết lập thông tin sản xuất” và đáng trong quá trình triển khai gói thứ hai “lập kế hoạch sản xuất và điều độ sản xuất”.

Các đối tác của ATEM