Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Online 37
Visitor 1 0 7 9 2 2

Tài liệu tham khảo

Tiêu chuẩn nghề VTOS Nghiệp Vụ Lễ tân Khách Sạn Phần 2

 Ngày 13/1/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn đã ký công văn thông qua tài liệu Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) - Nghề Lễ tân (phiên bản 2013).
Căn cứ kết luận đánh giá của Hội đồng Cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Du lịch (VTCB), Tổng cục Du lịch đã thông qua bộ tài liệu Tiêu chuẩn VTOS - Nghề Lễ tân (phiên bản 2013) do Dự án EU xây dựng để sử dụng cho các khóa đào tạo trong khuôn khổ hoạt động của Dự án. 
Tổng cục Du lịch giao Dự án EU làm việc với các trường đào tạo du lịch và các doanh nghiệp du lịch để giới thiệu, phổ biến, áp dụng tài liệu Tiêu chuẩn VTOS nhằm nâng cao năng lực thực hiện công việc với các nguyên tắc về du lịch có trách nhiệm cho lực lượng lao động của ngành.
 

Các đối tác của ATEM

  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem