Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Online 6
Visitor 1 0 7 9 2 2

Tài liệu tham khảo

Tài liệu "Tiêu chuẩn VTOS nghiệp vụ lễ tân"

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (VTOS - Vietnam Tourism Occupational Skills Standards) được các chuyên gia quốc tế và Việt Nam xây dựng trong khuôn khổtriển khai Dự án Phát triển nguồn Nhân lực Du lịch Việt Nam (HRDT Project) do Liên minh Châu Âu tài trợ từ năm 2004 đến 2010 và đã được Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ Du lịch (VTCB) thẩm định, phê duyệt và phát hành.

Các đối tác của ATEM

  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem