Liên kết

Tin tức - Sự kiện

Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Online 10
Visitor 1 0 7 9 2 2

Tài liệu tham khảo

Tiêu chuẩn VTOS nghiệp vụ lễ tân

"Tiêu chuẩn VTOS nghiệp vụ lễ tân"
Tổng cục Du lịch Việt Nam phối hợp với Ủy ban châu Âu thực hiện chương trình video này.
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (VTOS - Vietnam Tourism Occupational Skills Standards) được các chuyên gia quốc tế và Việt Nam xây dựng trong khuôn khổ triển khai Dự án Phát triển nguồn Nhân lực Du lịch Việt Nam (HRDT Project) do Liên minh Châu Âu tài trợ từ năm 2004 đến 2010 và đã được Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ Du lịch (VTCB) thẩm định, phê duyệt và phát hành.

Các đối tác của ATEM