Tin tức - Sự kiện

Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Online 27
Visitor 1 0 7 9 2 2

Thông tin doanh nghiệp

Trường trung cấp nghề An Đức (Trường An Đức)
Trường trung cấp nghề An Đức (Trường An Đức)
99-107 Bạch Vân, P.5, Q.5, Tp.HCM
Trường trung cấp nghề An Đức (Trường An Đức) thành lập theo quyết định số 5171/QĐ-UBND ngày 16/11/2007, là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Liksin với nhiệm vụ mở rộng hoạt động của Liksin sang lĩnh vực đào tạo và tư vấn phục vụ cho nhu cầu phát triển của ngành.
Trường An Đức hướng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp, góp phần xây dựng một xã hội học tập trong điều kiện thực tế tại “Trường học trong doanh nghiệp”.
Xây dựng trường An Đức là nơi mọi người có thể đến để Học thật vui, làm thật giỏi”.

Các đối tác của ATEM