Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Online 6
Visitor 1 0 7 9 2 2

Tầm Nhìn - Sứ Mạng

 Tầm nhìn:
 • Trở thành người đồng hành tin cậy của cộng đồng kinh doanh Việt.
 • Tạo môi trường hấp dẫn với nhiều thử thách để phát huy năng lực, bản sắc của mỗi cá nhân.
 • Cung cấp các điều kiện tốt nhất để giúp sinh viên hội nhập với thực tiễn nghề 
  nghiệp.
Sứ mạng:
 • Là cầu nối vững chắc giữa trường đại học với cộng đồng kinh doanh trong xã hội.
 • Thực tiễn gắn liền với nghiên cứu đỉnh cao. Thực hành và ISI - SCI - SSCI.
Các giá trị quan trọng:
 • Thấu hiểu và quan tâm nhu cầu của các đối tượng hữu quan.
 • Tính chuyên nghiệp và khoa học.
 • Tính chủ động và sáng tạo.
 • Tính minh bạch và tinh thần đồng đội.
 • Uy tín – Tận tâm.
 • Học hỏi và không ngừng hoàn thiện thông qua thực tiễn.

Các đối tác của ATEM

 • partner atem
 • partner atem
 • partner atem
 • partner atem
 • partner atem