Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Online 36
Visitor 1 0 7 9 2 2

Tin tức - Sự kiện

More

Trung tâm ATEM đã hoạt động trở lại

Sau một thời gian đóng cửa vì thay đổi nhân sự, chúng tôi, trung tâm ATEM đã hoạt động trở lại từ ngày 3/4/2017.
Liên hệ: Ông Phùng Minh Tuấn - Giám đốc ATEM
Điện thoại: 0916.00.03.08
Email: phungminhtuan@tdt.edu.vn
Fac ebook: https://www.facebook.com/phung.m inhtuan.1 Xem chi tiết...

Các đối tác của ATEM

  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem